T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Haymana İlçe Halk Kütüphanesi

Amaç Görev ve İşlevlerimiz

AMAÇLARIMIZ

• Kütüphanemizin temel gayesi, bütün vatandaşların bilgi, eğitim ve eğlence maksadıyla kitaplara serbest olarak ulaşmasını sağlamaktır.

 • Yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar verme, birey ile toplumsal grupların gelişmesine temel bir ortam sağlamaktır.

• Kendi bünyemizde bulunan ve/veya başka kurum ve kuruluşlarla bilgi içeren tüm kaynakları halkın, hizmetine sunarak bilgi edinme özgürlüğü ve  bilgilenme hakkını hiç bir karşılık beklemeden kullandırmaktır.

GÖREVLERİMİZ

• Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitim-öğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapmak ve kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmaktır.

• Ödünç kitap verme sistemini oluşturarak okuyucuların bu hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,

• Kütüphanemize başvuranlara, çeşitli konulardaki sorunlarının çözümlenmesi hususunda yardımcı olunur. Eğer aranan bilgi ve belgeler kütüphanemizde yoksa okuyucuyu diğer kütüphanelere yönlendirir ya da  aranan belgeyi diğer kütüphaneler aracılığıyla kullanıcının hizmetine sunarız.

• Kütüphaneye gelen eserlerin katalog ve tasnif işleri yapılır ve en kısa zamanda okuyucunun hizmetine sunulur.

İŞLEVLERİMİZ

• Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek,

• Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlamak,

• Toplumun bilgi okur-yazarlığı  becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak,

•Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılamaktır.