T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Haymana İlçe Halk Kütüphanesi

Sık Sorulan Sorular

1) Üyelik için ne gereklidir?
  Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olur. Kullanıcıdan, üyelik için herhangi bir ücret istenmez. Kütüphane üyeliğine başvuru için sadece T.C. kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge yeterlidir. Kütüphane üyeliği için bunların dışında herhangi bir belge ve koşul öne sürülmez, bu belgelerin fotokopileri alınmaz. Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kullanıcının kimlik bilgileri kontrol edilir. 

2) Hizmetlerinizden nasıl yararlanabilirim?
    Kütüphane salonlarından ve materyallerinden kütüphaneden yararlanmak için hiçbir koşul ve kısıtlama yoktur.  Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden (Kitap, Süreli Yayın ve Kitap Dışı Materyaller) yararlanmak için kütüphaneye üye olurlar.

3) Kütüphaneden kaç materyal ödünç alabilirim?
   Bir defada en fazla 3 materyal ödünç alınabilir.

4) Ödünç aldığım materyal bende ne kadar süre kalabilir?
   Ödünç alınan materyal 15 gün kullanıcıda kalabilir.

5) Ödünç aldığım materyalin süresini nasıl uzatabilirim?
   Süre uzatma işlemi, en erken iade süresine 4 gün kala yapılabilir.Uzatma süresi henüz gelmemiş materyaller için uzatma işlemi yapılamaz. Gecikmiş materyaller için de süre uzatımı yapılamaz.

6) 
Ödünç alınan materyali geç getirdiğimde ne olur?
   Ödünç aldığı kitabı geç getirmiş kullanıcılara kütüphane yönetimi tarafından ilk seferinde kitabı geç getirdiği süre kadar, ikinci seferinde 3 (üç) ay, üçüncü gecikmede 6 (Altı) ay olmak üzere hak mahrumiyeti uygulanır. Ödünç aldığı kitabı zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, kitabı teslim edinceye kadar yeni kitap ödünç verilmez.

7) Ödünç aldığım kitabı kaybedersem ne olur?
   Ödünç aldığı kitabı kaybeden ya da zarar veren kullanıcı; kitabın yenisini temin etmek zorundadır.
Aldığı kitabı iade etmeyen kullanıcılar hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu' na göre işlem yapılır.

8) Hangi durumlarda kütüphane yönetimine bilgi vermeliyim?
   Adres,telefon ve e-posta değişikliklerinde bilgi verilmelidir.

9) Başka bir şehire taşındım.Yeniden  kütüphaneye üye olmak zorunda mıyım?
   Hayır. Halk kütüphanelerine bir kere üye olunduğu taktirde  yurt genelinde ki bütün halk kütüphanelerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.